Distancia maxima para soportes
Distancia entre apoyosCarga
mPresiónSucción
1.52100 Pa    Max. 1400 Pa
1.751600 Pa
21250 Pa
2.25950 Pa
2.5750 Pa
Flamabilidad
Prueba Calificación
ASTM E84-01 Class A-I (NFPA, UBC)
ASTM E84-01 Baja densidad de humo (UBC Standard no. 26-5)
ASTM E84-01 Ratardante de flama (Classification CC1)
ASTM E84-01 Cumple con la norma de temperatura de ignición (UBC standard N. 26-6)